default_mobilelogo

OBAVJEŠTAVAM VAS DA NAM ISTIČE

DOPUNSKO PLANINARSKO OSIGURANJE .

MOLE SE PLANINARI ZAINTERESIRANI ZA 

PRODUŽENJE, TJ. OBNOVU OSIGURANJA

DA SE PRIJAVE NAŠOJ SUZANI.

cIJENA JEDNOGODIŠNJEG DOPUNSKOG OSIGURANJA

IZNOSI 72,00 kn PREKO HPD MEĐIMURJE.

PRIJAVE I UPLATE PRIMAJU SE SA 

20.04.2017. GODINE, JER NAM ISTIČE 

PROŠLOGODIŠNJE OSIGURANJE.

LP

ŽELJKO