default_mobilelogo

ČLANARINU ZA 2017. MOŽETE UPLATITI NA SASTANKU DRUŠTVA PONEDJELJKOM

(PREMA KALENDARU SASTANAKA DRUŠTVA), ILI KOD SUZANE JALŠOVEC , 

mob. 098 344 232 ("OBSIDO/OBSIDOTRAVEL" Zrinsko-Frankopanska 12b,Čakovec)